Чулацаман тӀегӀо

Кеп:Хань некъий

ХӀара кеп Википеди чуьра йу — маьрша энциклопеди
Хань муьран императорш (в.э. 206 шо хь.220)
Гуттаренна цӀе Долара цӀе Урхаллин шераш Урхаллин девиз а, шераш а
Исторехь уггаре дукха лело цӀе 漢(Хань) + гуттаренна цӀе.
Малхбузе Хань (西漢) в.э. 206 шо хь.9 шо
Гао-цзу
高祖 Gāozǔ
Лю Бан
劉邦 Liú Bāng
в.э. 206 шо хь.в.э. 195 шо хь. йац'
(Люй-хоу император-аьзни)
呂太后 Lü Taihou
Люй Чжи
呂雉 Lü Zhi
в.э. 195 шо хь.в.э. 180 шо хь. йац
Хуий-ди
惠帝 Hùidì
Лю Ин
劉盈 Liú Yíng
в.э. 195 шо хь.в.э. 188 шо хь. йац
Шао-ди Гун
少帝 Shǎodì
Лю Гун
劉恭 Liú Gōng
в.э. 188 шо хь.в.э. 184 шо хь. йац
Шао-ди Хун
少帝 Shǎodì
Лю Хун
劉弘 Liú Hóng
в.э. 184 шо хь.в.э. 180 шо хь. йац
Вэнь-ди
文帝 Wéndì
Лю Хэн
劉恆 Liú Héng
в.э. 179 шо хь.в.э. 157 шо хь.
Цзин-ди
景帝 Jǐngdì
Лю Ци
劉啟 Liú Qǐ
в.э. 156 шо хь.в.э. 141 шо хь.
У-ди
武帝 Wǔdì
Лю Чэ
劉徹 Liú Chè
в. э. 140 шо хь.в.э. 87 шо хь.
Чжао-ди
昭帝 Zhāodì
Лю Фулин
劉弗陵 Liú Fúlíng
в.э. 86 шо хь.в.э. 74 шо хь.
Чанъи-ван
昌邑王 Chāngyìwáng
йа Хайхунь-хоу
海昏侯 Hǎihūnhóu
Лю Хэ
劉賀 Liú Hè
в.э. 74 шо хь.
Сюань-ди
宣帝 Xuāndì
Лю Сюнь
劉詢 Liú Xún
в.э. 73 шо до н. э.в.э. 49 шо хь.
Юань-ди
元帝 Yuándì
Лю Ши
劉奭 Liú Shì
в.э. 48 шо до н. э.в.э. 33 шо хь.
Чэн-ди
成帝 Chéngdì
Лю Ао
劉驁 Liú Áo
в.э. 32 шо хь.в.э. 7 шо хь.
Ай-ди
哀帝 Āidì
Лю Синь
劉欣 Liú Xīn
в.э. 6 шо хь.в.э. 1 шо хь.
Пин-ди
平帝 Píngdì
Лю Кань
劉衎 Liú Kàn
в.э. 1 шо хь.5 шо
 • Юаньши (元始 Yuánshǐ) 15 шо
Жуцзы Ин
孺子嬰 Rúzǐ Yīng
Лю Ин
劉嬰 Liú Yīng
68 шо
Синь некъий (新) (923 шераш)
Ван Ман (王莽 Wáng Mǎng) 923 шераш
Кхин дӀа Хань импери
Гэнши-ди
更始帝 Gēngshǐdì
Лю Сюань
劉玄 Liú Xuán
2325 шераш
Малхбален Хань (東漢) 25220 шо
Гуан У-ди
光武帝 Guāngwǔdì
Лю Сю
劉秀 Liú Xiù
2557 шо
 • Цзяньу (建武 Jiànwǔ) 2556 шо
 • Цзяньучжунъюань (建武中元 Jiànwǔzhongōyuán) 5657 шо
Мин-ди
明帝 Míngdì
Лю Чжуан
劉莊 Liú Zhuāng
5775 шо
Чжан-ди
章帝 Zhāngdì
Лю Да
劉炟 Liú Dá
7688 шо
 • Цзяньчу (建初 Jiànchū) 7684 шо
 • Юаньхэ (元和 Yuánhé) 8487 шо
 • Чжанхэ (章和 Zhānghé) 8788 шо
Хэ-ди
和帝 Hédì
Лю Чжао
劉肇 Liú Zhào
89105 шо
 • Юнъюань (永元 Yǒngyuán) 89105 шо
 • Юаньсин (元興 Yuánxīng) 105 шо
Шан-ди
殤帝 Shāngdì
Лю Лун
劉隆 Liú Lóng
106 шо
 • Яньпин (延平 Yánpíng) 9 бутт 106 шо
Ань-ди
安帝 Āndì
Лю Ху
劉祜 Liú Hù
106125 шо
Шао-ди
少帝 Shǎodì
йа Бэйсян-хоу
北鄉侯 Běixiānghóu
Лю И
劉懿 Liú Yì
125 шо
 • Яньгуан (延光 Yánguāng) 125 шо
Шунь-ди
順帝 Shùndì
Лю Бао
劉保 Liú Bǎo
125144 шо
Чун-ди
沖帝 Chōngdì
Лю Бин
劉炳 Liú Bǐng
144145 шо
Чжи-ди
質帝 Zhídì
Лю Цзуань
劉纘 Liú Zuǎn
145146 шо
Хуань-ди
桓帝 Huándì
Лю Чжи
劉志 Liú Zhì
146168 шо
Лин-ди
靈帝 Língdì
Лю Хун
劉宏 Liú Hóng
168189 шо
Шао-ди
少帝 Shǎodì
или Хуннун-ван
弘農王 Hóngnóngwáng
Лю Бянь
劉辯 Liú Biàn
189 шо
 • Гуанси (光熹 Guāngxī) 189 шо
 • Чжаонин (昭寧 Zhàoníng) 189 шо
Сянь-ди
獻帝 Xiàndì
Лю Се
劉協 Liú Xié
189220 шо